EVC nu fiscaal aantrekkelijk

Op 1 januari 2007 is een nieuwe fiscale tegemoetkoming ingevoerd: de Wet vermindering afdracht Erkenning Verworven Competenties (WVA EVC). Dit belastingvoordeel geldt voor degene die de kosten betaalt van de evc-procedure. Zowel organisaties als personen kunnen dus van het voordeel genieten.

Een werkgever die de evc-procedure betaalt voor een werknemer, kan vanaf die datum rekenen op een WVA-korting van maximaal 300 euro per werknemer per kalenderjaar. De enige voorwaarde die wordt gesteld is dat de factuur die is betaald, afkomstig is van een (voorlopig) erkend aanbieder van evc. Een overzicht van de (voorlopige) erkende aanbieders vindt u op Kenniscentrum EVC.

Werknemers kunnen de kosten van een evc-procedure aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij hun aangifte kunnen zij deze kosten onder scholingsuitgaven vermelden, voor zover de drempel van totale scholingskosten van 500 euro wordt overschreden.  Er is echter nog een manier om fiscaal voordeel te behalen. Wanneer van een spaarloonregeling gebruik wordt gemaakt, is het vanaf 1 januari 2007 mogelijk de kosten van evc uit het spaarloon te bekostigen. Een evc-traject wordt als erkend bestedingsdoel gezien en de kosten daarvan kunnen via een deblokkering van het spaarloon worden terug ontvangen.

De ministeries van OCW en SZW hebben een gezamenlijke informatiefolder uitgegeven over de fiscale aftrekbaarheid van evc. Er is een versie voor werkgevers (folder WVA EVC voor werkgevers) en een versie voor werknemers (folder WVA EVC voor deelnemers aan EVC-trajecten) beschikbaar. Deze folders kunnen gratis besteld worden bij het Kenniscentrum EVC, telefoon: 030-6374711, e-mail: info@kenniscentrumevc.nl.

 

Bron: De Week van het Leren
Datum: 26 februari 2007