Festival van het leren 2008

Van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 september 2008 vindt Het Festival van het Leren plaats. Dit landelijke evenement is bedoeld voor iedereen die zich op een of andere manier verder wil ontwikkelen: van een leerzame sociale activiteit tot en met het volgen van een cursus of opleiding. Door het hele land laten lokale en regionale organisaties zien wat zij hiervoor in huis hebben.

Het Festival van het Leren is vanaf nu de nieuwe naam voor de Week van het Leren. Het Festival wil laten zien dat leren voor iedereen leuk kan zijn. Soms gaat dat zelfs ongemerkt of spelenderwijs. Daarom ligt het accent dit jaar op vormen van non-formeel en informeel leren. Mensen die relatief weinig aan hun ontwikkeling werken, zullen van daaruit op termijn makkelijker overstappen naar een vorm van formeel leren. Deelnemers moeten zo meer vertrouwen krijgen in zichzelf. De slogan van dit jaar sluit daarop aan: ‘Je kunt meer dan je denkt.’

Talent ontwikkelen
Het Festival van het Leren is voor iedereen die zijn talent wil ontwikkelen en benutten. Het richt zich op volwassen en dan met name op senioren, allochtonen, gehandicapten en (laagopgeleide) werkzoekenden. Het festival wil deze groepen in contact brengen met de diversiteit aan mogelijkheden van opleiding, educatie en vorming, en daarbij drempels uit de weg ruimen. De deelnemende organisaties verstrekken tijdens de festivalweek informatie over hun aanbod en organiseren publiekstrekkende activiteiten, zoals markten, workshops en excursies. Een landelijke campagne ondersteunt de promotie van de regionale organisaties.

Het gebeurt in de regio
Het Festival van het Leren vindt plaats in de regio. De landelijke organisatie probeert zoveel mogelijk educatieve instellingen te enthousiasmeren om deel te nemen. Met een landelijke dekking wordt ook de fysieke afstand naar een activiteit zo klein mogelijk. Iedereen kan meedoen: van bibliotheken en club- en buurthuizen tot musea, van rocs en projecten leren & werken tot volksuniversiteiten. Vaak organiseren zij activiteiten in goede samenwerking met elkaar, met het lokale bedrijfsleven en/of de gemeente. Kortom, de sleutel tot het succes van Het Festival van het Leren ligt in de regio, bij u!

Aftrap in Den Haag
De aftrap voor het festival wordt gegeven op zaterdag 13 september bij de Mondriaan Onderwijsgroep, afdeling horeca, in Den Haag. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt geeft daar het startschot voor het festival. De presentatie is in handen van Catherine Keyl. Tijdens deze manifestatie, waarbij delegaties van de doelgroepen aanwezig zullen zijn, worden drie belangrijke prijzen uitgereikt, te weten de Ginjaar Maas Prijs, de Kohnstamm-IVIO-prijs en de Internationale Prijs van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk. Doelgroepambassadeurs van het festival zijn Catherine Keyl, Hakim Traïdia, Lucille Werner en Agnes Jongerius. Tijdens de startmanifestatie verzorgen zij op basis van hun specifieke vaardigheden workshops voor de deelnemers.

Website actief!

festival van het lerenMet ingang van vandaag is de website http://www.hetfestivalvanhetleren.nl/ actief. Op de website kunnen organisaties ideeën opdoen voor promotieactiviteiten. Zo is er een Ideeënboek opgenomen dat periodiek zal worden geactualiseerd en aangevuld. En het publiek kan kennisnemen van de activiteiten in de verschillende regio’s. Wilt u een activiteit aanmelden? Neem dan contact op met de landelijke organisatie via info@hetfestivalvanhetleren.nl.

Bron: Ministerie SZW
Datum: 17 mei 2008