Geen reïntegratieprojecten maar onderwijs!

Het is hartstikke zielig wanneer iemand wordt getroffen door werkloosheid, vooral als dit erg lang gaat duren. In het op ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ geïmpregneerde staatsideaal wordt werkelijk alles uit de kast gehaald om werkloosheidslachtoffers weer aan een baan te helpen. Dit is een mooi streven maar dit ideaalbeeld verbleekt snel als iemand uitrekent wat dat nu eigenlijk kost.

Het gaat maar liefst om 1,5 miljard euro per jaar! Tja, wat maakt dat nou uit hoor ik u denken. Dat is slechts een kwart procent van het bruto binnenlands product (bbp). Nee, neem dan het laatste ‘actiepakket’ van de Europese Commissie om zielige banken en pruttelende autofabrikanten te helpen bij het bestrijden van de nakende economische malaise. Nederland moet hiervoor maar liefst 6 miljard opzij zetten als de Europese Commissie haar zin krijgt. Het potje in Nederland voor de reïntegratie van werklozen is daarmee vergeleken zakgeld.

Zakgeld of niet—het College voor Stedelijke Innovatie van het kenniscentrum Nicis Institute heeft de mouwen opgestroopt en uitgerekend wat het bedrag is per werkloze. Houdt u aan uw stoel vast! De reïntegratie van een langdurig werkloze kost gemiddeld per baan maar liefst 69.000 euro. Rekenen we de kosten uit zonder degenen mee te tellen die op eigen kracht een nieuwe baan vonden dan spreken we over het gigantisch bedrag van 537.000 euro! Dragen wij water naar de zee?

Onderwijs
Van alle psychometrische en economische variabelen blijkt het genoten onderwijs de krachtigste voorspeller te zijn voor het succes van een mens op de arbeidsmarkt. Het is te simpel gesteld om te beweren dat een goede opleiding een levenslange baanzekerheid garandeert. Onder het motto ‘leven lang leren’ stapelden de adviesrapporten hierover de laatste jaren zich al op. Wij moeten ons allemaal voortdurend bezinnen op de vraag of onze kennis en vaardigheden nog wel aansluiten op de eisen van de arbeidsmarkt.

Mij lijkt het daarom volstrekt evident dat wij vanaf het begin de zaken voortvarend moeten aanpakken. Ik roep het Nederlands Parlement op om parlementair onderzoek in gang te zetten naar de effectiviteit van het beleid inzake de reïntegratie van langdurig werklozen. De uitkomst hiervan laat zich raden: het werkt niet. Dan kan 1,5 miljard euro per jaar meteen beschikbaar worden gesteld aan de Minister van Onderwijs om alle randvoorwaarden te realiseren waardoor niemand—werkelijk niemand—nog zonder diploma de arbeidsmarkt betreedt.

Webcolumn van dr Eric Melse MBA
Nyenrode Business Universiteit

 

Bron: RTL[Z]
Datum: 24 november 2008