Gouden tijden voor opleiders!

Het lijken gouden tijden voor opleidingsinstituten. De volgende tekstfragmenten geven voldoende stof voor een feelgood song:

 • Hoewel bijna de helft van de Nederlandse bedrijven van plan is banen te schrappen, of dat al heeft gedaan, houdt scholing een hoge prioriteit. Veel bestuurders blijven zich bewust van het structurele tekort aan geschoold of gespecialiseerd talent in de arbeidsmarkt.
 • Juist nu hebben ondernemingen behoefte aan bekwame leidinggevenden en goed opgeleide vakmensen. In rustige tijden is er de automatische piloot. In tijden van nood moeten we kunnen vertrouwen op de kwaliteiten van de getrainde piloot
 • Bedrijven die werktijdverkorting aanvragen moeten opleidingsplannen maken en realiseren.
 • Mede daardoor gaan de cursussen momenteel als warme broodjes over de toonbank. Het is natuurlijk de vraag of dat altijd de goede leerresultaten oplevert. Peter Drucker stelde ooit: when a subject becomes totally obsolete, we make it a required course. Begeleiding op de werkplek lijkt een stuk effectiever. Maar goed, WTV levert in ieder geval flink wat geld op.
 • De OenO-fondsen die door de sociale partners worden beheerd herbergen miljarden euro’s.
 • De PvdA deed al een oproep deze fondsen leeg te trekken en met het geld opleidingen te financieren voor de stroom werknemers die nu als gevolg van de crisis op straat komen te staan.
 • Het ene na het andere mobiliteitscentrum wordt geopend.
 • Voor loopbaanbegeleiding- en outplacementbureaus was 2009 al een topjaar.

Zitten mijn dreadlocks nog goed? Dan gaan we vrolijk verder:

Ook voor opleidingadviesbureaus die zich richten op de meer strategische en lange termijn kant van opleiding en ontwikkeling ziet het er zonnig uit. Bij de volgende ontwikkelingen kunnen adviseurs strategisch HRD een belangrijke rol vervullen als expert of facilitator:

 • Door de vergrijzing ontstaat een enorm tekort aan mensen die kader- en staffuncties kunnen vervullen. Opleiding en ontwikkeling moeten ervoor zorgen dat in aanleg geschikte mensen de kwalificaties verwerven die nodig zijn voor het vervullen van die functies. Daartoe moeten die ‘latente talenten’ wel eerst ontdekt worden.
 • Kamerleden roepen EZ en OCW op een studie te doen naar extra investeringen in kennisontwikkeling en innovatie ten tijde van economische laagconjunctuur.
 • HBO-raad, VSNU en wie al niet dringen aan op extra investeringen in hoger onderwijs, onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Het afgelopen jaar alleen al verschenen tientallen boeken over talent- management en ontwikkeling, waaronder van gerenommeerde auteurs als Cappelli, Colvin, Gladwell, Bryan en Yoice. Talentmanagement stond zelfs een tijdje nummer 1 op de prioriteitenlijst van het bedrijfsleven. Dat mag dan nu niet meer het geval zijn, toch maakt de helft van de bedrijven zich nog steeds zorgen om het tekort aan talent.
 • Het jongste onderzoek van Collins laat zien dat ondernemingen die de depressie in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw overleefden heel goed beseffen wat het belang was van het kaliber van hun mensen. Veel senior managers van nu zijn ook van dat belang overtuigd.
 • Uit zeer recent onderzoek van Booz & Company naar de strategie van bedrijven bij verslechterende economische omstandigheden blijkt dat 40 procent van de ondervraagden twijfelt of hun organisatie de juiste maatregelen neemt. Veel leidinggevenden zijn lam geslagen door de effecten van de snelle economische neergang. Als ze al maatregelen nemen doen ze niet eerst een goede analyse van het eigen bedrijf om te bepalen waarop ze zich moeten richten. Hulp lijkt geboden!

Het woord crisis komt uit het Grieks, waar het zowel kiezen als beslissen betekent. Het Chinese symbool voor crisis verwijst zowel naar ‘gevaar, bedreiging’ als ‘kans, uitdaging’. Verstandige HRD-managers in bedrijven zien zowel de bedreigingen als de kansen en maken een keuze ten aanzien van de uitdagingen die ze willen aangaan. Wat te denken van de volgende drie:

 • Vormgeven aan een recessiebestendig HRD: duurzaam leren, tegen minder kosten, in sociale netwerken;
 • HRD integreren met Talent Management;
 • HRD integreren met Performance Management

Kortom: Het leren opnieuw uitvinden.
Carpe diem!

Bron: Leren in Organisaties
Auteur: Peter Schramade (www.schramade.nl)