Hooggeschoolden leven langer dan lager opgeleiden

Lager opgeleiden leven korter dan mensen met een HBO of universitaire opleiding. Daarnaast hebben lager geschoolden minder gezonde levensjaren. Dat blijkt uit een onlangs bekend gemaakt rapport van TNO Preventie en Gezondheid.

Vooral bij mannen is het verschil tussen hoog- en laagopgeleid hoog. Gemiddeld leeft een hoogopgeleide man vijf jaar langer dan iemand die alleen lager onderwijs heeft gevolgd. Dit geldt in mindere mate voor vrouwen: het verschil is hier slechts 2,5 jaar. Gemiddeld wordt een Nederlandse vrouw 80,5 jaar, een man 75.

De verwachting zonder chronische ziekte (zoals een hartaandoening, beroerte, kanker of epilepsie) te leven, oftewel het aantal gezonde levensjaren, verschilt nog meer. Mannen met die alleen de lagere school volgden kunnen verwachten 49 jaar zonder chronische ziekte te leven, hoogopgeleide mannen kunnen verwachten dat zij hier 59 jaar van gevrijwaard blijven.

Gezond voelen
Nog groter is het verschil in de ervaren gezondheid, dus hoe lang iemand zich gezond voelt. Uit het onderzoek blijkt dat de laagst geschoolde groep mannen zich zestien jaar eerder niet meer gezond voelt in vergelijking met de HBO en universitaire groep. Bij vrouwen ligt dit op veertien jaar.

Bron: De Telegraaf
Datum: 10 november 2008