Initiatieven leven-lang-leren verzanden in leven-lang-leuteren

Er zijn tientallen ideeën om door scholing de arbeidsparticipatie te vergroten, maar de uitvoering laat te lang op zich wachten. Dat lot dreigt ook voor de recente voorstellen van de Commisie-Bakker voor bijv. een ‘werkbudget’ waarmee elke werknemer zijn scholing kan betalen. Dat stelt CvB-voorzitter en SER-kroonlid Theo Bovens vandaag bij de opening van het academisch jaar van de Open Universiteit Nederland in Amsterdam. ‘Iedereen omarmt leven-lang-leren, maar als ik terugkijk op de initiatieven van de afgelopen jaren, kan ik alleen maar constateren dat we in Nederland vooral sterk zijn in leven-lang-leuteren.’

Over leven-lang-leren wordt in Nederland steeds nadrukkelijker gesproken, maar het grote offensief is er nog steeds niet. Veel voorstellen verzanden in gepraat en worden niet in acties omgezet. De OUNL-voorzitter noemt als voorbeelden: het eerste nationaal actieplan Leven Lang Leren van het ministerie van OCW dateert uit 1998. De ideeën over een individueel scholingsbudget waren al in 2006 binnen de SER in discussie, maar sneuvelden in de debatten over het ontslagrecht. De uitwerking van de scholingsparagraaf van de participatietop uit 2007, ook actieplan geheten, is nog niet gereed. Een adviesaanvraag aan de SER over leven-lang-leren, aangekondigd in september 2007, is nog steeds niet verstuurd, waardoor advisering in 2008 al vrijwel onmogelijk is, laat staan implementatie van eventuele voorstellen.’

‘Ondanks positieve stappen zoals die door de projectdirectie Leren en Werken worden gezet, en de positieve bejegening die leven-lang-leren ontmoet bij velen (‘er is niemand tégen’), komen we nog niet in de buurt van wat nodig is voor grotere arbeidsparticipatie en de opscholing van de beroepsbevolking. Het is alsof Nederland de hordenloper is die zijn loopschoenen nog aantrekt, terwijl de Europese collega-atleten al halverwege de wedstrijd zijn om de Lissabon-doelstellingen te halen’, aldus Bovens.

Woensdagmiddag 18 juni 2008 zal de Open Universiteit Nederland het academisch jaar 2008-2009 openen. Omdat men op elke dag van het jaar een studie kan beginnen aan de Open Universiteit, wordt het academisch jaar symbolisch op een andere dag in het jaar dan 1 september geopend. Met vijftien vestigingen in Nederland en zes in Vlaanderen vindt de opening elk jaar in een andere stad plaats. In dit Olympisch jaar en vanwege onze samenwerking met NOC*NSF, is dit jaar het Olympisch stadion, om de hoek van ons studiecentrum in Amsterdam, als locatie gekozen.

Bron: Open Universiteit
Datum: 18 juni 2008