Jonge vrouwen hoger opgeleid dan mannen

Vrouwen van 25–34 jaar hebben tegenwoordig een hoger opleidingsniveau dan mannen van die leeftijd. Het opleidingspeil van jonge vrouwen stijgt ook snel. In het hoger onderwijs studeren zelfs meer vrouwen dan mannen.

 

Vrouwen en mannen in het hoger onderwijs

Vrouwen en mannen in het hoger onderwijs

Meerderheid afgestudeerden is vrouw

Ook bij de afgestudeerden zijn vrouwen tegenwoordig in de meerderheid. In het studiejaar 2005/’06 bestond 56 procent van de afgestudeerden in het hbo uit vrouwen. In het wo was dat 53 procent.

 

Vrouwen studeren sneller

Vrouwen ronden hun studie ook sneller af dan mannen. Van de vrouwen die in 1996 begonnen met een hbo-opleiding had 75 procent na negen jaar het diploma. Bij de mannen was dit tien procent minder. Op het wo had 71 procent van de vrouwen na negen jaar een diploma tegen 60 procent van de mannen.

 

Vrouwen zijn wanneer ze afstuderen gemiddeld dan ook bijna een jaar jonger dan mannen. In het studiejaar 2005/’06 studeerden vrouwen gemiddeld op 24,8-jarige leeftijd af van de universiteit en mannen op 25,8-jarige leeftijd. In het hbo waren vrouwelijke studenten bij het afstuderen 0,8 jaar jonger dan de mannen.

 

Studierendement wetenschappelijk onderwijs, cohort 1996

Studierendement wetenschappelijk onderwijs, cohort 1996

Jonge vrouwen veel hoger opgeleid dan vroeger

Vrouwen van 25–34 jaar hebben inmiddels vaker een hoog opleidingsniveau dan mannen. Het opleidingsniveau van vrouwen is de laatste decennia hard omhooggegaan. Van de vrouwen van 55–64 jaar heeft 17 procent een hoge opleiding, tegen 29 procent van de mannen. Van de vrouwen van 25–34 jaar heeft 36 procent een hoge opleiding, van de mannen 32 procent. In één generatie is het aandeel vrouwen met een hoge opleiding meer dan verdubbeld, terwijl het bij de mannen slechts licht is gestegen.

 

Opleidingsniveau bevolking, 2005

Opleidingsniveau bevolking, 2005