Plasterk wil collegegeld verhogen

Minister Ronald Plasterk (Onderwijs, PvdA) wil de komende jaren het collegegeld geleidelijk verhogen. Volgend jaar bedraagt de verhoging twintig euro. Dat is een van de maatregelen waarmee hij geld wil vrijmaken om de lerarensalarissen op te trekken. Het kabinet beslist morgen in de ministerraad over de voorstellen van Plasterk.

Plasterk... Alle studenten (bachelor en master) zullen meer collegegeld gaan betalen, ‘arme’ studenten zullen via hun aanvullende beurs gecompenseerd worden voor de verhoging. Eerder overwoog Plasterk te korten op de basisbeurs om voldoende geld bijeen te krijgen, maar dat plan gaat nu niet door.

Plasterk wil in totaal ongeveer een miljard euro uittrekken om de lerarensalarissen te verhogen. Hij wil het extra geld dat door de verhoging van het collegegeld binnenkomt, gebruiken om leraren sneller te laten doorstromen naar een hogere schaal. De minister hoopt dat vooral ook oudere leraren door een hoger salaris langer zullen blijven doorwerken. In een korte reactie zei Plasterk: „We zijn een heel eind, ik ben een vrolijk mens.”

studiekosten... Hij volgt het advies van de commissie-Rinnooy Kan die stelde dat het beroep van leraar aantrekkelijker moet worden om te voorkomen dat er een tekort aan leerkrachten ontstaat. (Lees hier het volledige rapport in PDF-formaat) De commissie stelde onder meer een hoger salaris voor leraren voor. Studentenbond ISO is niet blij met deze maatregel. Volgens voorzitter Bastiaan Verweij wordt het probleem „zo niet opgelost, maar verschoven.” GroenLinks heeft aangekondigd een spoeddebat te willen met Plasterk en premier Jan Peter Balkenende over de collegegeldverhoging. Volgens Tweede Kamerlid Tofik Dibi mag de rekening voor hogere lerarensalarissen niet eenzijdig worden neergelegd bij de studenten.

Bron: ANP
Datum: 23 november 2007