Spelregels voor het meetellen van werkervaring bij erkende diploma’s vastgelegd

Staatssecretaris Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondertekent vandaag het convenant ‘Kwaliteit voor EVC’. Medeondertekenaars zijn werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijskoepels en het Centrum voor werk en inkomen (CWI). EVC staat voor ‘Erkenning van Verworven Competenties’, wat inhoudt dat kennis en ervaring die buiten het onderwijs zijn opgedaan, toch meetellen om een officieel erkend diploma te behalen.

In het convenant staan afspraken waardoor EVC onafhankelijk is geworden van de onderwijsaanbieder en waardoor meer maatwerk mogelijk is. Het convenant biedt de garantie dat een via een EVC traject gehaald diploma in Groningen net zoveel waard is als in Maastricht. Daarnaast komt er een register van erkende EVC aanbieders en zijn de competenties van de EVC beoordelaars vastgelegd.

ambities... De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen voor oktober 2007 20.000 extra EVC trajecten realiseren. Door EVC is het mogelijk om de kennis en vaardigheden die werknemers in huis hebben, zichtbaar en meetbaar te maken. Veel mensen hebben in hun werk al meer geleerd, dan uit hun diploma’s blijkt. Via een EVC traject kunnen zij vaak sneller een reguliere opleiding doorlopen. De drempel om op volwassen leeftijd alsnog aan een volwaardige opleiding te beginnen, wordt zo verlaagd.

Door het bevorderen van EVC zetten de ministeries van OCW en SZW een belangrijke stap om dichter bij de Lissabon doelstellingen te komen. Daarin is het streven naar verhoging van het opleidingsniveau vastgelegd, door iedereen een leven lang te laten leren. Het is belangrijk dat in Nederland het gemiddelde opleidingsniveau stijgt om een goede concurrentiepositie te behouden. Werknemers en werkzoekenden hebben met erkende diploma’s op zak een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Een EVC traject maakt de stap om een opleiding te gaan volgen kleiner en het voorkomt dat er zaken geleerd moeten worden, die men al weet.

Bron: Ministerie OCW
Datum: 14 november 2006