SZW neemt afgewezen ESF aanvragen in behandeling

Afgewezen aanvragen voor ESF-subsidie die tussen 28 oktober 2005 en 1 november 2005 zijn ingediend worden in principe toch in behandeling genomen als de aanvrager in bezwaar is gegaan tegen de afwijzing. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat het besluit om het ESF loket per 28 oktober 2005, 9.00 uur te sluiten niet op de juiste manier is bekendgemaakt. Staatssecretaris van Hoof besloot op 28 oktober 2005 het ESF-loket te sluiten vanwege een dreigende overschrijding van het budget door een sterke stijging van het aantal aanvragen in de periode daarvoor. Het besluit is onder meer op elektronische wijze, via een persbericht en brieven aan de aanvragers kenbaar gemaakt. Volgens de Raad van State is dit niet in overeenstemming met de wettelijke erkende wijzen waarop besluiten bekend gemaakt kunnen worden. Het besluit stond ook op 1 november 2005 in de Staatscourant en volgens de Raad van State zou deze dag moeten gelden als de dag waarop het besluit geldig wordt. Eerder was de rechtbank in Amsterdam al tot een zelfde oordeel gekomen.

Dit betekent dat aanvragen die tussen 28 oktober 2005, 9.00 uur en 1 november 2005 zijn gedaan in principe alsnog in behandeling worden genomen. Voorwaarde hierbij is dat de aanvrager tegen de afwijzing in bezwaar is gegaan. In totaal gaat het om subsidieaanvragen voor een bedrag van 450 miljoen euro. Omdat in de praktijk niet alle projecten volledig worden uitgevoerd zal het totaalbedrag lager uitvallen. Het kabinet heeft hiervoor 240 miljoen gereserveerd op de rijksbegroting van 2007.

De subsidies uit het ESF (Europees Sociaal Fonds) zijn bedoeld voor scholing van werknemers en het aan werk helpen en opleiden van uitkeringsgerechtigden.

Bron: Ministerie SZW
Datum: 3 januari 2007