Uitzendbureaus willen investeren in scholing

Uitzendbureaus willen meer investeren in scholing van uitzendkrachten. Momenteel volgt 13 procent van de uitzendkrachten een opleiding. In de toekomst moet ten minste 20 procent scholing krijgen. Scholingsfonds Stoof, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd zijn, pleit voor een nationaal scholingsfonds dat daarin moet voorzien.

Stoof presenteerde vrijdag een onderzoek naar scholing in de uitzendbranche. Alleen mensen die tijdelijk aan het werk zijn via een uitzendbureau zijn in het onderzoek meegenomen. Scholieren en studenten zijn buiten beschouwing gelaten.

Vooral uitzendkrachten tussen de 25 en 34 jaar laten zich scholen. 40 procent heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, stelde Stoof vast. De aandacht voor opleiden is de laatste jaren al flink toegenomen, zei Marcel Nuyten, voorzitter van Stoof en onderhandelaar bij FNV Bondgenoten. Momenteel heeft driekwart van de uitzendondernemingen al budget vrijgemaakt om uitzendkrachten te scholen. Meer aandacht voor scholing leidt tot bredere inzetbaarheid en meer doorstroming van flexkrachten, denkt de vakbondsman.

Bron: ANP
Datum: 28 mei 2010