Vakantiedagen inzetten voor scholing personeel

De slecht functionerende arbeidsmarkt is een bedreiging voor de welvaart in Nederland. De snelle globalisering van de economie stelt steeds zwaardere eisen aan bedrijven en hun medewerkers. Ruim 2,5 miljoen werknemers (40 procent) willen niet bijscholen, terwijl acht van de tien werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) betaalde opleidingen aanbieden. Van de schoolverlaters met een beroepsopleiding is 60 procent ongeschikt voor de baan waarop zij solliciteren. Hetzelfde geldt voor acht van de tien werklozen.

Dit blijkt uit TNS NIPO-onderzoek onder werkgevers én werknemers naar de scholingsactiviteiten in bedrijven tot 100 medewerkers. MKB-Nederland heeft de resultaten maandag bekendgemaakt op haar jaarcongres in Scheveningen.

De koepelorganisatie voor ondernemers vindt dat in 2008 in cao’s afspraken moeten worden gemaakt over verplichte scholing van personeel. Daarvoor kunnen vakantiedagen worden ingezet, ze meent ze. Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de werknemers bereid is om in de vrije tijd een cursus te volgen die tot beter functioneren in de eigen baan moet leiden.

Een categorie werknemers die het zichzelf steeds moeilijker maakt, is de groep tussen 45 en 55 jaar. De bereidheid tot (permanente) bijscholing is zeer gering, terwijl in economisch mindere tijden hun positie op de arbeidsmarkt het zwakst is van alle leeftijdsgroepen.

Het is ook deze categorie werknemers die te lang op dezelfde functies blijft zitten, waardoor de beweeglijkheid op de arbeidsmarkt afneemt. Opmerkelijk is dat 55-plussers juist wel gretig zijn in het bijspijkeren van hun kennis en vaardigheden.

MKB-Nederland vindt dat zowel kabinet als vakbeweging een duidelijke rol hebben in het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Vooralsnog laat de regering het echter afweten. Vakbonden koesteren slechts de beschermde positie van de oudere werknemer zonder oplossingen aan te dragen.

Het ontslagrecht lijkt niet te worden versoepeld, nu het CDA de PvdA tegemoet wil komen in haar verzet hiertegen. Een goedkoper en eenvoudiger ontslagstelsel is nodig om de arbeidsmarkt dynamisch te maken en te houden. Staatssecretaris De Jager van Financiën zou van scholing een fiscale aftrekpost moet maken voor werknemers, zo vindt de mkb-koepel. Dit is een extra stimulans voor hen om de persoonlijke ontwikkeling naar een hoger plan te brengen.

Scholingskosten voor de grote groep langdurig werklozen moeten voor rekening van de regering komen. Als zij goed zijn toegerust voor de functie, willen werkgevers hen een positie aanbieden.

 

Bron: MKB-Nederland
Datum: 9 november 2007