Van Hoof vraagt rijksrecherche onderzoek naar hausse van aanvragen ESF-subsidie

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rijksrecherche gevraagd de mogelijkheden te bezien van een onderzoek naar de hausse van subsidie-aanvragen rond de sluiting van het zogeheten ESF-loket. Uit eerder intern onderzoek bleek dat aannemelijk is dat de hausse van aanvragen het gevolg is van een samenloop van factoren en dat er geen sprake was van onoorbaar gedrag van medewerkers van het ministerie. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er nog een andere verklaring is, aldus Van Hoof. Het ministerie heeft daarom de rijksrecherche gevraagd nader onderzoek te doen.

Op 28 oktober 2005 besloot Van Hoof het ESF-loket te sluiten vanwege een dreigende overschrijding van het budget. Dit gebeurde na een sterke stijging van het aantal subsidie-aanvragen in de dagen daarvoor. Van Hoof heeft eerder al laten weten dat de verklaring voor het grote aantal subsidie-aanvragen eind oktober ligt in een samenloop van drie factoren. Ten eerste is dit de communicatie vanuit het ministerie over het opraken van het ESF-budget. Die heeft ertoe geleid dat aanvragers de conclusie trokken dat het verstandig was snel een aanvraag in te dienen. Ten tweede is de kring van aanvragers van ESF-subsidie klein en wordt informatie onderling snel uitgewisseld. Ten slotte waren er in de weken voorafgaand aan de sluiting van het loket contacten met enkele andere ministeries over eventuele maatregelen in verband met het opraken van het budget.

Feit is, aldus Van Hoof, dat tot donderdag 27 oktober om 12.30 uur niemand (noch binnen, noch buiten het ministerie van SZW) kon weten dat het ESF-loket zou worden gesloten. De directe aanleiding voor de sluiting van het loket was immers de hausse aan aanvragen die op die dag rond 12.30 uur werd geconstateerd.

De plotselinge sluiting van het ESF-loket werd op 28 oktober om 9 uur ’s ochtends bekendgemaakt door middel van een persbericht, een brief aan de Tweede Kamer, een bericht op de website van het Agentschap (de uitvoerder van de ESF-regelingen) en een mailbericht aan alle bekende potentiële aanvragers. Het besluit is nadien ook formeel gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2005. Deze wijze van bekendmaking is naar het oordeel van Van Hoof rechtsgeldig. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 20 januari in een kort geding anders geoordeeld. Volgens de rechtbank is de sluiting van het loket pas rechtsgeldig op het moment van publicatie in de staatscourant. Van Hoof blijft echter bij zijn standpunt en legt zich niet bij deze uitspraak neer. Er zal in een bodemprocedure verder over worden geprocedeerd. De rechtbank heeft bepaald dat de aanvragen van SOG, de partij die het kort geding had aangespannen, alsnog inhoudelijk moeten worden beoordeeld.

De subsidies uit het ESF (Europees Sociaal Fonds) zijn bedoeld voor scholing van werknemers en het aan werk helpen en opleiden van uitkeringsgerechtigden.

Bron: Ministerie SZW
Datum: 31 januari 2006