Week van het Leren 2007

Op 22 september start de Week van het leren 2007. Met de Week van het leren wordt de aandacht gevestigd op het leren van volwassenen. Het doel van de Week van het leren is om kennis van volwassenen over de vele mogelijkheden om te (blijven) leren te vergroten. De Week wil hen interesseren voor de verschillende vormen en mogelijkheden van leren. Het gaat hierbij om elke mogelijke vorm van leren, of dat nu gericht is op persoonlijke (algemene) ontwikkeling, activiteiten in de vrije tijd of op leren voor werk.

De Week van het leren is bedoeld voor alle volwassenen in Nederland. Voor hoogopgeleiden, laagopgeleiden, werkenden, niet-werkenden maar ook voor ouderen, inactieven, gehandicapten en bepaalde achterstandsgroepen, zoals allochtonen en functioneel ongeletterden. Er wordt tegenwoordig vaker gewaarschuwd voor digitale tweedeling en sociale uitsluiting. Een van de manieren om te zorgen dat iedereen betrokken blijft bij de samenleving, is mensen te motiveren en te stimuleren om te leren. Daarnaast is een goed opgeleide en inzetbare beroepsbevolking een eerste vereiste voor een goede gezonde economie.

Dus voor de grootmoeder die met haar kleinkinderen wil mailen, de vader die zich verstaanbaar wil maken in Frankrijk, de vrouw die wil doorgroeien in haar werk, de jongen die alsnog zijn diploma wil gaan halen, de man die zijn kleinzoon verhalen wil voorlezen en de verloofde die wil leren zingen.
Leerdersprijs

Op 22 september worden tevens de winnaars bekend gemaakt van de Leerdersprijs 2007. Dit jaar zijn er vier categorieën:

  • de ‘seniorprijs’ voor oudere leerders boven de 55 jaar die nieuwe talenten en kwaliteiten bij zichzelf hebben ontwikkeld;
  • de ‘leren op het werk prijs’ voor volwassenen die op of na het werk zijn gaan leren om meer voldoening en zekerheid in hun werk te krijgen en om hun vaardigheden en loopbaankansen te vergroten;
  • de ‘maatschappelijk leren prijs’ voor volwassenen die vanuit vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten en persoonlijke behoefte weer aan het leren zijn gegaan;
  • de ‘leren met een handicap prijs’ voor volwassenen met een handicap die door het leren weer nieuwe wegen zijn ingeslagen.

 

De Leerdersprijs 2007 is bestemd voor volwassenen die blijk geven van een groot enthousiasme en doorzettingsvermogen bij deelname aan cursussen en die een rolmodel zijn voor hun omgeving.
Wilt u als organisatie een enthousiaste leerder opgeven voor één van deze prijzen? Dat kan! De deadline is 31 mei 2007.
De leerdersprijs bedraagt € 500,- per categorie.

 

Bron: De Week van het Leren
Datum: 5 maart 2007